cs
VILA, Moravskoslezský kraj

VILA, Moravskoslezský kraj

• Rozlehlá parcela při okraji vsi skýtá magnificentní výhledy na pohoří a lesy, kam až oko dohlédne. Zde má vzniknout…

Památník válečných hrdinů, Ostrava

Památník válečných hrdinů, Ostrava

Pracovali jsme se na návrhu Památníku hrdinů válečných konfliktů. Duše válečných hrdinů jsou stylizovány do podoby letících ptáků; společně ve…

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Brno

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Brno

Soutěžní návrh na novou budovu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně, Černých polích. Při řešení bylo třeba…

Parkovací dům Ostrava – soutěž

Parkovací dům Ostrava – soutěž

Stavbu jsme pojali jako prodloužení cesty, cyklostezky, veřejného prostoru a jejich "zauzlování" ve významných bodech. Koncepčně jsme pracovali s myšlenkou…

Sportovní hala, Dolní lutyně

Sportovní hala, Dolní lutyně

Novostavba sportovní haly navazuje na budovu základní školy. Budova bude sloužit žákům pro výuku tělocviku a obyvatelům Dolní Lutyně pro…

Mateřská škola, Jistebník

Mateřská škola, Jistebník

Přístavba 3. oddělení k Mateřské škole v Jistebníku rozšiřuje stávající areál školky o nové prostory dalšího oddělení. Je koncipována jako…

Kostra Krematoria – Landscape festival Ostrava

Kostra Krematoria – Landscape festival Ostrava

Dnes park Milady Horákové, původně však hřbitov. Fosílie zapomenuté kubistické stavby krematoria v jeho středu je další intervence našeho ateliéru…

Rozhledna – Landscape festival Ostrava

Rozhledna – Landscape festival Ostrava

Příspěvek našeho ateliéru Ostravě v rámci Landscape Festival. Jedná se o malou rozhlednu na pomezí města a průmyslového areálu Vítkovic.…

Revitalizace návsi, Jistebník

Revitalizace návsi, Jistebník

Cílem bylo vytvořit funkční, estetický a jednotný prostor návsi - veřejné prostranství, které bude plnohodnotně sloužit pro pořádání společenských, kulturních…

Víceúčelová sportovní hala, Ostrava – Zábřeh

Víceúčelová sportovní hala, Ostrava – Zábřeh

Ověřovací architektonická studie pro umístění stavby podruhé. Funkčně a provozně stavba dodržuje osvědčené a srozumitelné vazby a souvislosti. Nabízí kapacitu…

PORG Ostrava

PORG Ostrava

Z původních objektů určených pro nájemné bydlení a kancelářské prostory vznikl školský objekt, rozšiřující provoz blízké soukromé školy PORG Ostrava…

Sanační a rekultivační stavby

Sanační a rekultivační stavby

Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, III. - V.etapa, Investiční náklady: nezveřejňuje se, Projekt: 2010-2014, Realizace: 2015 Složiště odpadů Kašpárkovice,…

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka – Městský stadion v Karviné – Ráji, Investiční náklady: nezveřejňuje se, Projekt: 2011-2013, Realizace: v přípravě Splašková…

Dopravní stavby

Dopravní stavby

Rekonstrukce mostu v Albrechticích, Investiční náklady: nezveřejňuje se, Projekt: 2012-2014, Realizace: realizuje se Revitalizace veřejných prostranství, 1. etapa, Český Těšín, Investiční…

VTP Brno-Bohunice

VTP Brno-Bohunice

Projekt vědecko-technologického parku je situován do okrajové části Brna ve čtvrti Bohunice. Soubor dvou hmot maximálně využívá pozemek, až na…

BD Frýdek-Místek, ul. Bezručova

BD Frýdek-Místek, ul. Bezručova

Prioritou návrhu bytového domu ve tvaru L bylo dosáhnout základní jednoduchosti nosného systému, opakovatelnosti bytových sekcí a komunikačních prostor. Na…

Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě

Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě

Rekonstrukce a dostavba budovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty na ulici Hauerové byla zpracována pro Slezskou univerzitu v Opavě. Stávající objekt situovaný podél…

Haly pro míčové hry, Ostrava-Přívoz

Haly pro míčové hry, Ostrava-Přívoz

Zasazením stavby do území jakož i vnějším vzhledem objektu multifunkční haly reaguje návrh na potřeby nové, moderní stavby pro sport…

IMPERIAL HOTEL OSTRAVA – stavební úpravy pokojů a chodeb ve 3. a 6.NP

IMPERIAL HOTEL OSTRAVA – stavební úpravy pokojů a chodeb ve 3. a 6.NP

IMPERIAL HOTEL OSTRAVA se nachází v centru Moravské Ostravy a poskytuje nadstandardní ubytovací a restaurační služby. Projekt řešil celkovou přestavbu…

Továrna Mölnlycke

Továrna Mölnlycke

V území bývalého dolu Dukla v Dolní Suché byla pro švédského investora navržena a vybudována moderní výrobní hala s administrativní…

Kino Centrum a jeho okolí

Kino Centrum a jeho okolí

V letech 2014-2016 proběhla rekonstrukce kina Centrum v Karviné. Původní objekt ze 60.let 20.stol a navazující veřejný prostor jsme přizpůsobili…

Úřad práce

Úřad práce

Objekt Úřadu práce ve Frýdku-Místku je účelově koncipován jako administrativní budova určená pro poskytování služeb široké veřejnosti. Jedná se o…

Pavilon Marianum

Pavilon Marianum

Jedná se o přestavbu pavilonu základní školy v Karviné, kde stavebními úpravami vznikl domov pro osoby se zdravotním postižením. Stavba…

In-line centrum „U Cementárny“

In-line centrum „U Cementárny“

Areál U Cementárny je veřejně přístupné sportovně rekreační zařízení určené pro laický sport i širokou sportovní veřejnost. Součástí In line…

BD Na Slovanech

BD Na Slovanech

Novostavba bytového domu na Palackého třídě v Brně svou čistou a umírněnou formou navazuje na brněnskou funkcionalistickou tradici. Ve výrazovém…

Multifunkční hala Polárka

Multifunkční hala Polárka

Projekt řešil vybudování nové víceúčelové sportovní haly, která bude součástí komplexu Multifunkčního centra ve Frýdku Místku. Objekt nahradil stávající zastaralou…

Hotel Bauer, wellness centrum

Hotel Bauer, wellness centrum

Hotel Bauer na Bílé, jehož historická budova pochází z roku 1911 a byla několikrát dostavována a přestavována, prošel poslední generální…

Hornbach Ostrava

Hornbach Ostrava

Urbanistické řešení areálu obchodního centra vychází z velikosti a výškopisu pozemku i z jeho strategické polohy mezi komunikacemi Rudná a…

City business Center

City business Center

CBC je v současnosti jedním z největších a nejprestižnějších administrativních projektů na Slovensku a tvoří jej 5 administrativních objektů Hlavní…

Buly aréna

Buly aréna

Sportovní areál nabízí jak široké spektrum sportovních a volnočasových aktivit pro veřejnost, tak plnohodnotné prostředí pro vrcholové sportovce. Hlavním objektem…

The Orchard

The Orchard

Komplex tří administrativních budov a hotelu „THE ORCHARD“ je situován na pozemku mezi ulicemi Hornopolní a nově budovanou ul. Místeckou.…

Hotel Park Inn

Hotel Park Inn

Pozemky, zdevastované dřívějším průmyslovým využitím, touto výstavbou dostávají nový význam. Hotel Park Inn jako samostatná součást komplexu „THE ORCHARD“ je…