cs
  • Přístavba základní školy ZŠ Obec Dolní Lutyně
  • Přístavba základní školy ZŠ Obec Dolní Lutyně
  • Přístavba základní školy ZŠ Obec Dolní Lutyně
  • Přístavba základní školy ZŠ Obec Dolní Lutyně
  • Přístavba základní školy ZŠ Obec Dolní Lutyně
  • Přístavba základní školy ZŠ Obec Dolní Lutyně

Přístavba základní školy ZŠ Obec Dolní Lutyně

680 m²

Dolní Lutyně

2023

Pro nový pavilón je klíčová vzdušnost, otevřený prostor a přirozené propojení vnějšího a
vnitřního prostoru, které umožní dětem proběhnout z třídy na zahradu a naopak. Výuka se
může odehrávat vevnitř i venku.
Stávající stavba školy, která stojí v centru obce Dolní Lutyně poblíž kostela, je srostlicí
několika objektů různých výšek proporcí a objemů. Nechceme opomenout stávající školu,
nový pavilón se stane její součástí. Stávající škola však nenese žádné výrazné rysy, které by
stály za zopakování či zvýraznění.
V navrženém řešení nový pavilón obsahuje 8 kmenových tříd pro první stupeň, víceúčelový
sál, kabinety, prostor šatnových skříněk a společný prostor pro skupinové sezení.
Vzhled objektu utváří fasáda, ve dvou vzájemně ustoupených rovinách. První (vnější) plán
tvoří systém sloupků a říms v bílé barvě, druhý plán vytváří pevná dřevěná hmota
s obkladem se svislou spárou. Mezi těmito dvěma rovinami vzniká přechodový stíněný
prostor mezi exteriérem a interiérem.
Novostavba je dvoupodlažní objekt o půdorysném rozměru 24 x 29 m, bez podsklepení,
s plochou střechou.
Na nový pavilon navazuje na předprostor pro shromažďování osob s venkovním
amfiteátrem.