cs
  • Areál střelnic
  • Areál střelnic

Areál střelnic

2087 m²

Ostrava

2021

Cílem architektonické studie bylo navrhnout v místě někdejší střelnice v Ostravě – MariánskýchHorách střelnici novou. Protože dřívější řešení sportoviště bez zastřešení bylo rušivé jak pro sportovce, kvůli rozdílným světelným podmínkám, tak především pro obyvatele okolních městských částí, které rušil hluk palby, byl navržen objekt nejen krytý střechou ale i ze tří čtvrtin zapuštěný pod terén.
Nástupní podlaží se rozkládá na cca polovině půdorysné plochy celé budovy. Je zde vstup, kancelář, šatny sportovců, společenská místnost, nutné sociální zázemí a také prostor střelnice ze vzduchových zbraní. Tyto, z důvodu své nízké hlučnosti, byly umístěny nad úroveń terénu.
Hlavní prostor střelnice pro kulové zbraně je situován do suterénních prostor, kde zvuk bude zcela utlumen, navíc toto řešení napomáhá zvyšovat bezpečnost střeleb i eliminovat možnou protiprávní, neoprávněnou manipulaci se střelnými zbraněmi. Zbraně a střelivo jsou uskladněny v bezpečnostním filtru, tvořeném zbraňovým trezorem, místností výdeje zbraní a střeliva a nutným sociálním zařízením. Za tímto bezpečnostním filtrem, kterým každý střelec musí kontrolovaně projít, se nachází samotná střelnice kulových zbraní. Ta je dělena na větší část sportovní střelby s 15 palebnými posty a délkou střeliště 50 m a menší komerční střelnici. Zde je 6 míst pro střelce a
vzdálenost k terčům se může variabilně měnit na 50, 25, 15 nebo i jen 10 metrů.
Fasádu nadzemní části objektu tvoří světle šedá beton imitující stěrka s minimem okenních otvorů které jsou, stejně jako celoprosklená vstupní část, překryty ozdobnými mřížemi z předrezivělého plechu s dekorativními prořezy se střeleckou tématikou. Střecha je plochá, nad vstupní částí lehce sklonitá s vytažením před objekt, zvýrazňující místo nástupu. Kryt střechy je tvořen vegetačním krytem z nízké zeleně a to jak nad úrovní 1.nadzemního tak 1. podzemního podlaží.