cs
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava
  • Transformace Marianum – Holasická, Opava

Transformace Marianum – Holasická, Opava

611 m²

Opava

2015

Navrhovaná stavba je objektem občanské vybavenosti se zaměřením na sociální služby.
Dům je svým určením orientován na klienty, vyžadující střední míru péče, pomoci a podpory
včetně péče zdravotní a pečovatelské. Je navržen tak, aby obyvatelé mohli trávit svůj čas
v prostředí, které vytváří domácí podmínky pro důstojný, plnohodnotný a aktivní život.
Novostavba je navržena jako přízemní stavba sestávající ze tří objektových částí a to dvou
vyšších obytných domů s pultovými střechami a středového nižšího objektu pro zázemí
personálu s plochou střechou. Jednotlivé objektové části jsou materiálově řešeny stejně,
barevně jsou však odlišeny. Půdorysně je stavba navržena do tvaru písmene L, orientovaná
jihovýchodním směrem na zahradu.