cs
  • Parkovací dům Ostrava – soutěž
  • Parkovací dům Ostrava – soutěž
  • Parkovací dům Ostrava – soutěž
  • Parkovací dům Ostrava – soutěž

Parkovací dům Ostrava – soutěž

Ostrava

Stavbu jsme pojali jako prodloužení cesty, cyklostezky, veřejného prostoru a jejich „zauzlování“ ve významných bodech. Koncepčně jsme pracovali s myšlenkou gravitačního zakřivování času a prostoru – přeneseně (vy)užíváním (veřejného) prostoru za pomoci přitažlivosti účelu, společenských funkcí a komunitních záležitostí. V objektu najdeme několik takto zakřivených drah – proto jeho název ORBITA. Stavba svou formou i umístěním reaguje na navazující veřejné prostory, stávající zástavbu i na „nově příchozí“ (koncertní hala, černá kostka), plně však respektuje své poslání a účel a nenárokuje si za cíl strhávat na sebe pozornost na úkor dominant kostry veřejného prostoru. Hmota objektu do ulice 28. října je transformovatelná na bydlení, či administrativní / obdobné funkce, parter je variabilně uzpůsobitelný a vhodný pro pořádání sezonních akcí. Dominantním se stalo propojení „úrovně 0“ a střechy. Fasádní lamely byly navrženy z fotokatalytického betonu, čistícího okolní vzduch.