cs
  • Víceúčelová sportovní hala, Ostrava – Zábřeh
  • Víceúčelová sportovní hala, Ostrava – Zábřeh
  • Víceúčelová sportovní hala, Ostrava – Zábřeh
  • Víceúčelová sportovní hala, Ostrava – Zábřeh

Víceúčelová sportovní hala, Ostrava – Zábřeh

Ostrava

Ověřovací architektonická studie pro umístění stavby podruhé.

Funkčně a provozně stavba dodržuje osvědčené a srozumitelné vazby a souvislosti. Nabízí kapacitu pro 3500 diváků, veškeré doplňkové provozy, zázemí pro sportovce i trénink.
Kompozičně ja stavba členěna do dvou základních hmot. Forma hlavní haly vychází z místní cihlové architektury, avšak na rozdíl od pro Ostravu typických rigidních forem, je dynamizovaná vnitřní funkcí sportu. Zakřivování haly označuje hlavní vstupy a znamená více prostoru pro společenské prostory a méně prostoru pro chodby a doplňkové prostory. Hlavní hmotu kontrastně doplňuje světlá hmota tréninkových hal z betonu.

Návrh reaguje na potřebu nové, moderní stavby pro sport i volnočasové využití. Díky svému umístění, funkčním vztahům i výrazové jedinečnosti má potenciál být jedním ze symbolů města, který si Ostrava rozhodně zaslouží.