cs
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard
 • The Orchard

The Orchard

Ostrava

2005

Komplex tří administrativních budov a hotelu „THE ORCHARD“ je situován na pozemku mezi ulicemi Hornopolní a nově budovanou ul. Místeckou. Pozemky, zdevastované dřívějším průmyslovým využitím, touto výstavbou dostávají nový význam. Základní myšlenkou při řešení objemového konceptu zástavby v území byla zeleň a zahrada jako důležitý prvek v prostředí města. Nástupní prostory administrativních budov jsou propojeny parkovou úpravou se zelení, s vodní plochou a se zastřešeným komorním veřejným prostorem. Dvorní části tj. plochy pro parkování a obsluhu objektů jsou o úroveň jednoho podlaží níže a jsou částečně zasunuty pod nástupní plato. Tři administrativní budovy jsou sedmipodlažní na půdorysu posunutého písmene H. Celkem je zde k dispozici 36 000 m2 podlahové plochy. Nosná konstrukce je tvořena montovaným železobetonovým skeletem na modulové osnově 5,5 x 6 m se ztužujícími monolitickými jádry. Budovy mají povrchovou úpravu z lehkého zavěšeného pláště. Kombinace šedých hliníkových desek a skleněných smaltovaných desek v barvách zelené, bílé a hnědé identifikují jednotlivé budovy. Každá budova má na vstupním průčelí skleněnou vitráží na výšku pěti podlaží s motivy stromů.