cs
  • Bytový dům v Kravařích

Bytový dům v Kravařích

602

Kravaře

2007

Lokalita bytového domu se nachází ve zklidněné části města v sousedství parku a Kravařského zámku. Samotný objekt a zastřešení parkovacích stání svým půdorysem a umístěním reagují na tvar pozemku a okolní zástavbu. Koncept domu je idea vrásnění, respektive vrásnitá struktura v přírodě, dům vyrůstá v prostoru, má půdorys lomeného kvádru, který evokuje rostlost a nesourodost přírodních materiálů – břidlice – kámen atd. Vrásnění je používáno v souladu s funkčností a dispoziční potřebou domu v podobě ustupujících pater, čímž vznikají terasy a balkony k bytům. Objekt se skládá celkem z tří nadzemních podlaží s byty 1+1 až 3+kk. Budova domu je rozdělena na dvě schodišťové sekce přístupné samostatnými vchody, zajišťující vertikální komunikaci v objektu a přístup k jednotlivým bytovým jednotkám. Fasáda povrchově tvořená omítkou v kombinaci se dřevěným obkladem; svou jednoduchostí a střídáním podporuje živost návrhu. Část bytového domu obrácené směrem k zámeckému parku je řešena tak, že každé vyšší podlaží ustupuje, čímž dochází k optickému odlehčení celé hmoty stavby.