cs
  • Hornbach Ostrava
  • Hornbach Ostrava
  • Hornbach Ostrava
  • Hornbach Ostrava

Hornbach Ostrava

Ostrava

2010, 2011

Urbanistické řešení areálu obchodního centra vychází z velikosti a výškopisu pozemku i z jeho strategické polohy mezi komunikacemi Rudná a Místecká jako dvou hlavních dopravních tras probíhajících napříč Ostravou z východu na západ a ze severu na jih. Vlastní Obchodní Centrum je umístěno v západní části pozemku kolmo na ulici Rudnou a delší fasádou směrem k Vítkovicím a svojí zadní fasádou přiléhající k výstupní komunikaci. Zóny parkování jsou orientovány ve východní části areálu. Původně společnost Místecká Shopping Centre, a.s. jako joint venture společnost s Carrefour Česká republika připravila výstavbu Obchodního centra Ostrava-Jih s hypermarketem Carrefour a obchodní galerií v roce 2001. Vzhledem k změně celosvětové strategie odešel Carrefour z České republiky, z projektu vystoupil a projekt byl změněn na výstavbu hypermarketu typu DIY. Veškeré stupně projektové dokumentace byly zpracovány společností OSA projekt s.r.o.