cs
  • Bydlení Papratná
  • Bydlení Papratná
  • Bydlení Papratná

Bydlení Papratná

7 848 m²

Frenštát pod Radhoštěm

2021

Zájmem investora je vybudovat na západním okraji Frenštátu pod Radhoštěm, v lokalitě s místním názvem „Papratná“, novou lokalitu s bytovými domy a nutnou občanskou vybaveností.

Svažitý pozemek, s velmi pěknými výhledy na okolní krajinu Beskyd, je rozdělen do několika zón.

V každé ze čtyř těchto zón jsou navrženy vždy tři až čtyři stejné bytové domy. V souladu s Územním plánem byly dané objekty navrženy se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podlažím podzemním.

Objekty A, B, C a D, umístěné v nejzápadnější a zároveň nejvýše situované části řešeného území, jsou navrženy ve vyšším standardu, se třemi byty na podlaží.

Objekty E, F a G jsou navrženy jako klasické bytové domy s vždy pěti byty na jednom podlaží.
Budovy s označením H, I, J jsou opět bytovými domy středního standardu se třemi bytovými jednotkami na podlaží.

Objekt K, L je nejrozsáhlejší stavbou řešeného území, která zároveň vymezuje plochu náměstí, jako nástupní prostor do celého areálu. V těchto domech se jedná o propojení komerčních ploch v úrovni 1. nadzemního podlaží a ploch pro bydlení ve druhém až třetím, respektive čtvrtém NP.
Parkování ve všech objektech je řešeno buďto formou garážových stání, stáními v úrovni terénu s překrytím samotnými domy, respektive terasou zapuštěnou do svahu, případně se jedná o klasické stání v podzemí objektu KL.

Lokalita je samozřejmě doplněna o dostatek parkovacích stání přímo na terénu.
Celé území je sadově upraveno a doplněno drobnou architekturou a relaxačními plochami určenými pro spolkový život.