cs
  • Hala pro míčové sporty – stavební úpravy a přístavba
  • Hala pro míčové sporty – stavební úpravy a přístavba

Hala pro míčové sporty – stavební úpravy a přístavba

8000 m²

Ostrava

2016

Budova někdejší opravárenské haly ČSAD leží v katastrálním území Moravská Ostrava. Někdejší opravárenský objekt bude zrenovován a dostane nové využití – bude sloužit jako multifunkční hala pro sport a kulturní akce. Hlavním záměrem pro realizaci je vytvoření odpovídajících sportovních prostor pro pořádání basketbalových utkání na vrcholové úrovni, která v Ostravě chybí. Dalšími sporty budou volejbal, florbal či házená. Potřebám těchto sportů odpovídá navržené vnitřní zázemí objektu, navýšení světlé výšky celé stavby i minimalizování okenních otvorů kterými by dovnitř proudilo denní světlo negativně ovlivňující sportovní utkání. Hala pro prvoligový sport, vytvořená ze stávajícího objektu bude doplněna o novou hmotu tréninkové haly se zázemím sportovců a samostatnými tréninkovými plochami pro basketbal, volejbal, florbal a také o aerobický sál a malou posilovnu. Realizací tohoto záměru vznikne v Ostravě nový sportovní stánek, plně vyhovující současným požadavkům na pořádání a mediální prezentaci sportovních utkání na vrcholové i mezinárodní úrovni, jakož i prostor pro jiné, kulturně společenské akce.