cs
  • Klubové zázemí TJ Jistebník
  • Klubové zázemí TJ Jistebník
  • Klubové zázemí TJ Jistebník
  • Klubové zázemí TJ Jistebník
  • Klubové zázemí TJ Jistebník

Klubové zázemí TJ Jistebník

208,25 m²

Jistebník

2021

Novostavba klubového zázemí TJ Jistebník je navržena v areálu fotbalového hřiště, k.ú. Jistebník. Záměrem bylo vytvořit nové zázemí fotbalového klubu TJ pro současné potřeby hráčů a návštěvníků utkání, a pro příležitostné společenské akce obce.
Základní objemový koncept se opírá o racionální kubickou hmotu objektu, do kterého se zařezává v parteru pás terasy včetně zastřešení. Vizuálně je z exteriéru hmota objektu rozdělena na dvě části, a to na část parteru zvýrazněného betonovou přizdívkou a na část domu v klasickém zateplovacím systému (s omítkou). Štítová stěna od příjezdové silnice je obohacena nárožním oknem u schodiště.
Vnitřní prostory nového zázemí klubu jsou navrženy účelně při zachování všech normových požadavků. V přízemí se nachází šatna pro domácí hráče se sociálním zázemím (kapacita 20 hráčů), sociální zařízení pro sportovce a návštěvníky fotbalového areálu, dále klubovna s kuchyňkou a se skladem. Do druhého patra vede dvojramenné schodiště a je zde umístěna šatna hostů se sociálním zázemím (kapacita 20 hráčů), dvě menší šatny pro mladé sportovce (kapacita 30 dětí) a šatna rozhodčích včetně soc.zázemí, kancelář klubu a správce, technická místnost se skladem dresů, prádelnou a sušárnou.