cs
  • Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Ostrava, Karviná, Havířov

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013

Přeložka zatrubněného Rajeckého potoka – Městský stadion v Karviné – Ráji, Investiční náklady: nezveřejňuje se, Projekt: 2011-2013, Realizace: v přípravě

Splašková kanalizace, Skleníky Havířov, Investiční náklady: nezveřejňuje se, Projekt: 2011-2012, Realizace: 2013

Hypermarket Globus v Ostravě-Porubě, Investiční náklady: nezveřejňuje se, Projekt: 2007-2008, Realizace: 2008-2009

AVION shopping park Ostrava – III.etapa – dostavba Výškovická, Ostrava – Zábřeh, Investiční náklady: 19 mil Kč, Projekt: 2005-2008, Realizace: 2007-2008