cs
  • Polyfunkční dům

Polyfunkční dům

344

Nýdek

2009

Nový polyfunkční dům je situován do centrální části obce Nýdek v Beskydech. V obci dosud nebylo urbanisticky zafixováno a řešeno samotné centrum obce. Jelikož se však jedná o velice zajímavou lokalitu na úpatí Beskyd, ve které dochází ke každoročnímu nárůstu cestovního ruchy a turistiky, tento objekt si klade za cíl být prvním, zakládajícím objektem přímo napojeným na budoucí plochu náměstí. Parcela s převýšeným terénem nabízí řešení dvou funkcí – bytovou a komerční. Bytová část objektu se skládá z šesti bytových jednotek umístěných v 1.NP a 2.NP a čtyř apartmánů v podkroví. Suterén bytové části je vyhrazen pro technické a provozní místnosti. V suterénu umístěná komerční část tvoří samostatný jednopodlažní celek, který je rozdělen na tři samostatné nájemní jednotky. Toto nejnižší podlaží budu přímou vazbou na náměstí a budou zde umístěny malé obchůdky a služby. Součástí stavby je také řešení parkování a zpevněných ploch na pozemku, vybudování přípojek a přeložek sítí, vedení technické infrastruktury a oplocení. Výrazově je objekt řešen jako jednoduchá elementární dvoupodlažní struktura s podkrovím a sedlovou střechou, osazená na kamenném jednopodlažním soklu komerce. Tímto řešením je respektován kontext a archetyp výstavby v oblastech podbeskydí. Materiálově je fasáda objektu koncipována ve výrazu jako přírodní struktura s použitím provětrávaných dřevěných roštů. Tato fasáda spolu se střídáním směrů roštu a použitím přírodních materiálů je pro celkový výraz objektu naprosto zásadní a nosná.