cs
  • Úřad práce
  • Úřad práce
  • Úřad práce
  • Úřad práce
  • Úřad práce
  • Úřad práce
  • Úřad práce
  • Úřad práce
  • Úřad práce
  • Úřad práce

Úřad práce

1606 m²

Frýdek-Místek

2005, 2006, 2007

Objekt Úřadu práce ve Frýdku-Místku je účelově koncipován jako administrativní budova určená pro poskytování služeb široké veřejnosti. Jedná se o třípodlažní skelet s opláštěním vyzdívaným z klasických materiálů. Výrazově byl kladen důraz na vytvoření moderní a zároveň důstojné a dobře identifikovatelné architektury odpovídající určenému účelu. OSA projekt zajišťovala komplexní projektovou a inženýrskou přípravu projektu.