cs
  • Přístavba a stavební úpravy administrativní budovy ROCKWOOL, a.s.
  • Přístavba a stavební úpravy administrativní budovy ROCKWOOL, a.s.
  • Přístavba a stavební úpravy administrativní budovy ROCKWOOL, a.s.

Přístavba a stavební úpravy administrativní budovy ROCKWOOL, a.s.

519,8 m2

Bohumín

2022

Území pro přístavbu a stavební úpravy administrativní budovy ROCKWOOL, a.s. v Bohumíně se nachází v k.ú. Skřečoň. Administrativní budova přímo navazuje na areál výrobního závodu společnosti ROCWOOL, a.s na západní straně. V budově jsou umístěny kanceláře, zasedací místnosti, kuchyňky, sociální zařízení a vstupní prostory s recepcí.  Dispoziční řešení je dáno obdélníkovým půdorysem budovy, jehož středem probíhá v podélném směru chodba, ze které se vstupuje do jednotlivých místností. Výraznou dispoziční změnou byla úprava vstupní části, vytvoření otevřené kuchyňky s posezením ve 2.NP, úprava hygienického zázemí s vybudováním nového WC pro imobilní na úrovni 1.NP.

Návrh stavebních úprav si kladl za cíl zlepšení tepelně technických vlastností objektu a zároveň i povýšení architektonického výrazu nevýrazné budovy staré 40 let. K tomu bylo využito vlastních výrobků firmy ROCKWOOL – tepelné izolace z kamenné vlny, která je součástí kontaktního zateplení systému ETICS, provětrávané fasády s vlákno-cementovými deskami, zateplení střechy, apod. Bezbariérový vstup do objektu je podtržen červenou hmotou lichoběžníkového zastřešení se dvěma podpůrnými sloupy. Barevně je fasáda navržena v kombinaci šedých odstínů, od velmi světlé barvy na kontaktním zateplovacím systému, po dvě různě syté barevnosti fasádních obkladových desek provětrávané fasády, doplněné o akcenty barvy červené. Tmavě šedá barva je zvolena pro ocelovou konstrukci s opláštěním, zakrývajícím pohled na vzduchotechnická zařízení na severní straně objektu. Moderní výraz budovy je umocněn nejen vyváženou barevností, ale i exteriérovými screenovými roletami, zajišťujícími částečnou světelnou propustnost a v součinnosti se vzduchotechnikou také optimální tepelné podmínky uvnitř budovy.