cs
  • Hala ELPRO ENERGO Hnojník
  • Hala ELPRO ENERGO Hnojník
  • Hala ELPRO ENERGO Hnojník
  • Hala ELPRO ENERGO Hnojník
  • Hala ELPRO ENERGO Hnojník

Hala ELPRO ENERGO Hnojník

7 672 m2

Hnojník

2021

V září roku 2019 firma Elpro-Energo Transformers s.r.o. zahájila 1.etapu výstavby nového výrobního areálu pro výrobu jader a aktivních částí transformátorů. Areál se nachází na pozemcích parc.č. 1061/8, 1061/9, 1061/10, 1061/11, 1061/12, 1061/13, v blízkosti hlavní komunikace č .474 z Hnojníku směr Český Těšín.
Navrhovaným objektem je trvalá stavba výrobních hal včele s administrativní budovou. Návrh stavby již od počátku dbal na zdravý životní prostor zaměstnanců použitím co nejvíce přírodních materiálů jako je kámen (beton), sklo a dřevo. Tento postulát byl ještě doplněn o přivedení co nejvíce přírodního světla na pracoviště pomocí velkého množství okenních otvorů a střešních světlíků, které rovnoměrně rozptýlí přirozené světlo na pracovní plochu celé haly, na jednotlivá pracoviště a v neposlední řadě podlahové vytápění v celé ploše objektu.
Zásadním požadavkem stavebníka bylo vyhnout se plechu na fasádě výrobních hal. Použil se sendvič, jehož nosným prvkem jsou svislé dřevěné příhradové fasádní nosníky Posi Joist 250 mm z obou stran uzavřené sádrovláknitou deskou. Vnější strana fasády je pohledově uzavřena fasádními vláknocementovými deskami Eternit Equitone.