cs
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč
 • Centrum Terč

Centrum Terč

Ostrava

2006, 2004

Původní stavba OD Terč byla realizována v r. 1995 jako klasický obchodní dům. Nová koncepce objektu vychází ze záměru investora vytvořit reprezentativní a funkční administrativní prostory sídla firmy a vyžádá si celkovou rozsáhlou přestavbu. V podzemním podlaží je umístěno podzemní parkoviště a technické zázemí. Parter objektu je určen pro obchodní vybavenost a tři další podlaží pro administrativu. Architektonický koncept usiluje o scelení v současnosti roztříštěného výrazu objektu a definování nové hlavní vstupní fasády.