cs
  • Multifunkční sportovní hala Ostrava
  • Multifunkční sportovní hala Ostrava
  • Multifunkční sportovní hala Ostrava
  • Multifunkční sportovní hala Ostrava
  • Multifunkční sportovní hala Ostrava

Multifunkční sportovní hala Ostrava

8000 m²

Ostrava

2020

Architektonická studie zpracovává na místě odstraňované opravárenské budovy autobusů novostavbu objektu multifunkční sportovní haly a přístavby cvičných hal se zázemím. Hmota hlavní haly se odkazuje k archetypu arény, tedy v historii mnohokrát ověřenému tvaru shromažďovacího prostoru. Vnější forma opláštění z nepravidelně prolamovaných fasádních panelů je navržena jako interaktivní, vhodně tak reaguje prosvětlením, případně i zvukem na aktivitu odehrávající se uvnitř. Shora je pak objekt uzavřen pomocí kopule. Přístup do jinak uzavřeného objemu arény se odehrává prostřednictvím štěrbiny vstupního „česna“ se sloupořadím v pravidelném rytmu, které dodává celému dění řád. Tyto univerzální symboly arény, kopule a vstupu jsou kontrastně doplněny zcela současnými formami tréninkových hal, které pomocí tahokovu a příhradových konstrukcí v opláštění manifestují ducha místa a města Ostravy.