cs
  • Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě
  • Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě
  • Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě
  • Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě
  • Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě
  • Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě
  • Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě

Rekonstrukce a přístavba objektu Hauerova, Slezská univerzita v Opavě

1613 m²

Opava

2013, 2014, 2015

Rekonstrukce a dostavba budovy Filozoficko-přírodovědecké fakulty na ulici Hauerové byla zpracována pro Slezskou univerzitu v Opavě. Stávající objekt situovaný podél ulice Hauerovy v návaznosti na ulici Mírová leží v ochranném pásmu Městské památkové zóny Opava a byl vystavěn již v 70. letech 19. století. Návrh stavebních úprav modernizoval stávající budovu a začlenil ji do nového funkčního celku.
Rekonstrukce hlavní budovy byla provedena s návratem k původní podobě. Dvorní fasáda doznala změn v souvislosti s realizací nových přístaveb a komunikačního koridoru. Severní dvoupodlažní přístavba navazující na stávající objekt, která umožnila rozšíření kapacity výuky, je se stávajícím historickým objektem propojena spojovacím koridorem a jednoduchá hmota tohoto objektu je v úrovni 1.NP odlehčena loubím orientovaným do klidové části dvora. Jižní přístavba poskytuje zázemí pro knižní archiv. Obě tyto přístavby jsou pojednány jako jednoduché kubické hmoty v moderním designu. Celá koncepce předpokládá možné využití dvora a nádvoří, jak pro akce pořádané v rámci výuky, tak akce s přítomností veřejnosti.