cs
  • Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov
  • Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov
  • Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov
  • Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov
  • Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov
  • Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov
  • Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov
  • Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov
  • Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov

Rozšíření kapacity Domova Luna Havířov

2080 m²

Havířov

2023

Nově navrhovaný pavilon domova seniorů je navržen v severovýchodní části pozemku
zahrady Domova Luna Havířov a propojen se stávajícím objektem spojovacím krčkem. Nová
přístavba sestává ze dvou hmot ve světlé omítce spojených prosklenou společnou částí.
Hmoty objektu jsou natočeny ve dvou směrech, jedna část kopíruje stávající objekt, druhá
část kopíruje tvar pozemku, a vytváří tak definovaný prostor otevřeného vnitrobloku s
terasou, který plynule přechází do zahrady. Budova je koncipována jako bezbariérové
pobytové zařízení se zaměřením na dementní osoby a osoby s Alzheimerovou demencí –
střední a těžký stupeň – tzv. Domov se zvláštním režimem. Celková kapacita je 80 klientů,
kteří budou umístěni ve čtyřech podlažích v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením. Pod budovou v suterénu je v jednom rameni vybudován prostor pro parkování.
Návrh počítá se změnami v bezprostředním i navazujícím okolí. V rámci výstavby nového
pavilonu v areálu DS dojde k vybudování nových příjezdových komunikací, nové objízdné
komunikaci a zbudování kolmých parkovacích stání v blízkosti hlavního vstupu. Dojde k
vybudování nového relaxačního zázemí pro klienty v jižní části pozemku a k úpravě
stávajícího workoutového hřiště. Ostatní plocha zahrady areálu je pojednána převážně jako
travnatá plocha se zelení určená pro pobyt.