cs

Nejlepší výsledky

vznikají z nezvyklých nápadů rozvíjených s tvořivostí a znalostmi

Naše znalosti

Zaměstnáváme projektanty s autorizací v oborech architektura, pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Ve své práci využíváme 3D projektování na softwarech REVIT, ArchiCAD a dalších specializovaných software včetně vizualizací a animací. S klienty jsme připraveni komunikovat anglicky, německy a francouzsky.

Držíme se svých zásad

Při řešení svěřených úkolů respektujeme klientovy záměry a usilujeme o jeho maximální užitek. Zároveň se snažíme vytvářet optimalizovaná stavebně technická řešení s uplatněním vysoce pokrokových stavebních technologií. Je pro nás důležitá kvalita prostředí staveb a respekt k jejich okolí. Vážíme si přírody a životního prostředí.

Co nabízíme

Flexibilní a vstřícný přístup při hledání výsledných řešení počínaje architektonickými a technickými studiemi, analýzami záměru a přípravou nutných podkladů pro navazující fáze projektových prací. Zajistíme podporu a součinnost při zpracování specializovaných odborných dokumentací (např. EIA). Vypracujeme projektové dokumentace pro vydání potřebných povolení (rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, povolení a ohlášení stavby). Nabízíme rovněž vypracování dokumentací pro realizaci stavby, provádění autorských a technických dozorů po dobu výstavby.

Rotary

Sympatizujeme s myšlenkami organizace ROTARY, naše vztahy ke klientům i partnerům jsou v souladu s jejími pravidly a cíli.

Order Form

Please fill out the form and we'll get back to you asap