cs
  • Pavilon Marianum
  • Pavilon Marianum
  • Pavilon Marianum
  • Pavilon Marianum
  • Pavilon Marianum
  • Pavilon Marianum

Pavilon Marianum

598 m²

Karviná

2013

Jedná se o přestavbu pavilonu základní školy v Karviné, kde stavebními úpravami vznikl domov pro osoby se zdravotním postižením. Stavba je v celém rozsahu bezbariérová, je určena pro klienty, vyžadující střední a vysokou míru péče, pomoci a podpory zdravotní a pečovatelské. Je navržena tak, aby obyvatelé mohli trávit svůj čas v prostředí, které vytváří domácí podmínky pro důstojný, plnohodnotný a aktivní život. Objekt bude využívat celkem 18 klientů, rozdělených do tří domácností po šesti klientech.