cs
  • Revitalizace návsi, Jistebník
  • Revitalizace návsi, Jistebník
  • Revitalizace návsi, Jistebník
  • Revitalizace návsi, Jistebník
  • Revitalizace návsi, Jistebník

Revitalizace návsi, Jistebník

Jistebník

2018

Cílem bylo vytvořit funkční, estetický a jednotný prostor návsi – veřejné prostranství, které bude plnohodnotně sloužit pro pořádání společenských, kulturních akcí a jako centrum místní komunity. V současnosti se jedná o poměrně neuchopený a těžce definovatelný prostor. V jeho návrhu vycházíme z os stávající zástavby, dochází k provazování přirozených, již existujících směrů a vzniklé území je jasně pochopitelné a celistvé. Dominantním prvek návsi tvoří zakřivené pobytové schodiště, které kontrastuje s nalezenými osovými systémy. Křivka schodiště prochází ve formě vlny S-J směrem a původně sklonitý terén rozděluje na horní a spodní úroveň. Spodní úroveň dostává formu náměstí, v jehož středu stojí již existující fontána, která se stává novým těžištěm návsi. Zachován je také památník, vedle kterého je nově navržena pergola. Na horní úrovni schodiště je navržen hudební pavilon, jako vyústění vlnové amplitudy. Spodní úroveň slouží během konání kulturních akcí přirozeně jako hlediště.