cs
  • Rekonstrukce ulic Poštovní, Reální, Zahradní
  • Rekonstrukce ulic Poštovní, Reální, Zahradní
  • Rekonstrukce ulic Poštovní, Reální, Zahradní
  • Rekonstrukce ulic Poštovní, Reální, Zahradní
  • Rekonstrukce ulic Poštovní, Reální, Zahradní

Rekonstrukce ulic Poštovní, Reální, Zahradní

Ostrava

2001

Jiráskovo náměstí a Poštovní ulice tvoří součást pěší zóny a slouží pro jeden z hlavních pěších tahů na centrální Masarykovo náměstí. Náměstí je důležitým odpočinkovým prostorem s restauračními zahrádkami a veřejným posezením. Pro všechny povrchy jsou použity kamenné žulové dlažby ze slezské žuly. Řešení povrchu komunikací je bez fyzického dělení – bezbariérové. Rozlišení jednotlivých částí profilu určených pro pojíždění a pro pěší je provedeno ve vlastní dlažbě a mobiliářem. Projekt použitého městského mobiliáře má původ ve výsledku veřejné architektonicko-designérské soutěže pro městskou památkovou zónu v Ostravě. Reklamní pylon a kamenné sloupky byly navrženy speciálně pro tento projekt.