cs
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn
 • Hotel Park Inn

Hotel Park Inn

2085 m²

Ostrava

2005, 2006

Pozemky, zdevastované dřívějším průmyslovým využitím, touto výstavbou dostávají nový význam. Hotel Park Inn jako samostatná součást komplexu „THE ORCHARD“ je řešen na půdorysu zalomeného L s hlavním komunikačním jádrem v místě zalomení a obslužnými a únikovými na obou krajních koncích. Hotel nabízí 180 pokojů vysokého standardu, konferenční prostory, restauraci, fitness a wellness zázemí. Nosná konstrukce je tvořena montovaným železobetonovým skeletem. Obvodové stěny jsou tvořeny vyzdívkou z cihelných bloků s vnějším keramickým zavěšeným pláštěm.