cs

Naše znalosti

Zaměstnáváme projektanty s autorizací v oborech architektura, pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Ve své práci využíváme 3D projektování na softwarech REVIT, ArchiCAD a dalších specializovaných software včetně vizualizací a animací. S klienty jsme připraveni komunikovat anglicky, německy a francouzsky.