cs

Co nabízíme

Flexibilní a vstřícný přístup při hledání výsledných řešení počínaje architektonickými a technickými studiemi, analýzami záměru a přípravou nutných podkladů pro navazující fáze projektových prací. Zajistíme podporu a součinnost při zpracování specializovaných odborných dokumentací (např. EIA). Vypracujeme projektové dokumentace pro vydání potřebných povolení (rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, povolení a ohlášení stavby). Nabízíme rovněž vypracování dokumentací pro realizaci stavby, provádění autorských a technických dozorů po dobu výstavby.